Intravenøs saltvannsbelastningstest

29.04.2024Versjon 2.2Forfatter: Marianne A. Grytaas, Kristin Viste, Grethe Å. Ueland og Anders P. Jørgensen

Indikasjon 

Bekrefte autonom aldosteronoverproduksjon.

Forsiktighetsregler 

Intravenøs saltvannsbelastning medfører rask ekspansjon av ekstracellulærvolum. Det bør utvises forsiktighet ved uttalt hypertensjon, hjertesvikt og nyresvikt.

Forberedelser 

Mineralkortikoidreseptor(MR)-antagonister og kaliumtapende diuretika bør seponeres før undersøkelsen, øvrige antihypertensiva dersom det vurderes medisinsk forsvarlig. For nærmere detaljer om legemiddelpåvirkning, se Primær hyperaldosteronisme. Anbefalt seponeringsperiode:

  • 4 uker: MR-antagonister, øvrige diuretika og østrogenpreparater.
  • 2 uker: betablokkere, ACE-hemmer, ATII-blokkere, dihydropyridin-kalsiumblokkere, NSAIDs.

 

Legemidler som kan brukes i denne perioden er non-dihydropyridin kalsiumblokkere verapamil (Isoptin retard), perifer alfablokker doksazosin (Carduran), hydralazin (Apresolin) og moksonidin (Physiotens). Hypokalemi bør korrigeres i forkant, da hypokalemi hemmer aldosteron. Et liberalt saltinntak anbefales i forkant av testen.

Praktisk gjennomføring 

Pasienten skal sitte fra minst 30 minutter før og under hele testen. Under testen, som bør starte før kl. 09, gis infusjon av 2 liter NaCl 9 mg/ml i.v. over 4 timer. Blod til analyse av renin, aldosteron, kortisol og kalium tas før infusjonsstart og rett etter avslutning av infusjonen. Blodtrykk og puls kontrolleres før, under og etter testen. Toalettbesøk bør holdes på et minimum, og bør spesielt unngås siste 30 minutter før blodprøvetaking.

Tolkning 

Salt- og volumtilførsel vil hos friske supprimere aldosteronsekresjonen via renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Motsatt vil man ved primær hyperaldosteronisme få mangelfull aldosteronsuppresjon ved intravenøs saltvannsinfusjon. Aldosteron > 160 pmol/L etter test er diagnostisk for primær hyperaldosteronisme. Stress under testen kan gi falsk høy aldosteronverdi, sjekk at kortisol faller under testen. Renin bør være lav/i nedre normalområdet ved avslutning test for adekvat tolkning.

 

For videre diagnostikk ved bekreftet primær hyperaldosteronisme, se primær hyperaldosteronisme

 

Feilkilder 

Hypokalemi

Kan gi falsk lav aldosteron etter saltvannstest.

 

Saltinntak i kosten

Lavt saltinntak stimulerer renin-angiotensin-aldosteron kaskaden, og kan gi falsk positiv saltvannstest. Pasienten anbefales derfor liberalt saltinntak før testen.

 

Legemiddelpåvirkning

Manglende seponering av MR-antagonister og øvrige diuretika kan gi falsk positiv test. Betablokker, ACE-hemmer, AT-2 blokker og kalsiumblokker kan gi falsk negativ test. P-piller bør seponeres 4 uker før test.

 

Kvinner i fertil alder

Testen bør utføres i follikelfase av menstruasjonssyklus.

Referanser 

  1. Mulatero, P., et al., Comparison of confirmatory tests for the diagnosis of primary aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab, 2006. 91(7): p. 2618-23. DOI: 10.1210/jc.2006-0078
  2. Funder, J.W., et al., The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, 2016: p. jc20154061. DOI: 10.1210/jc.2015-4061
  3. Ahmed, A.H., et al., Seated saline suppression testing for the diagnosis of primary aldosteronism: a preliminary study. J Clin Endocrinol Metab, 2014. 99(8): p. 2745-53. DOI: 10.1210/jc.2014-1153
  4. Stowasser, M., et al., Comparison of Seated With Recumbent Saline Suppression Testing for the Diagnosis of Primary Aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab, 2018. 103(11): p. 4113-4124. DOI: 10.1210/jc.2018-01394
  5. Thuzar, M., et al., Diagnosis of Primary Aldosteronism by Seated Saline Suppression Test - Variability Between Immunoassay and HPLC-MS/MS. J Clin Endocrinol Metab, 2019. DOI: 10.1210/clinem/dgz150