Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus DNA kvantitering - Sendeprøve OUS

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Rikshospitalet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
04.12.2023Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Screening etter organ- eller benmargstransplantasjon for tidlig diagnose av CMV-infeksjon
  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom

 

Analysen utføres også på Ahus, men forskjeller mellom metodene gjør at kvantitative resultater ikke kan sammenliknes direkte. Ved ønske om analyse ved OUS Rikshospitalet må sendeprøve under punkt 21, Sendeprøver mikrobiologi, rekvireres.

 

CMV påvisning i andre prøvematerialer enn EDTA plasma sendes også til OUS- Rikshospitalet.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av CMV virus DNA.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Ved påvist virus DNA; tallverdi angis IU/mL.

Merknader 

Cytomegalovirus DNA kvantitering i EDTA plasma utføres også på Ahus. Forskjeller mellom analyseplattformene gjør at resultatene ikke kan sammenliknes direkte, og det er viktig at samme test benyttes til å følge opp endringer i virusnivå over tid. For noen pasienter er det fornuftig å sende prøver til Rikshospitalet for analyse (f.eks ved oppfølging både ved Ahus og Rikshospitalet). Sendeprøver kan da rekvireres direkte i DIPS.

 

CMV påvisning med PCR i andre prøvematerialer enn EDTA plasma må fortsatt sendes til Rikshospitalet.

Akkreditert