Analyser

Trypanosoma cruzi IgG

18.03.2024Versjon 1.1Forfatter: Tore Lier, Andreas Lind

Indikasjon 

  • Mistanke om infeksjon med Trypanosoma cruzi (Chagas sykdom).
  • Screening av potensielle blodgivere med bakgrunn fra endemisk område (Sør- og Mellom-Amerika).
  • Screening av gravide fra endemisk område. Chagas kan smitte kongenitalt, selv om den gravide ikke har symptomer.
  • Screening av pasienter fra endemisk område før igangsetting av immunsupprimerende behandling.

 

Ved symptomatisk eller asymptomatisk kronisk Chagas sykdom (inklusive potensielle blodgivere) vil i praksis påvisning av antistoffer være eneste diagnostiske mulighet. Ved reaktivering av Chagas i forbindelse med immunsuppresjon og ved utredning av mulig kongenital Chagas hos barn vil i tillegg mikroskopi og PCR av blod være aktuelt.

Prøvemateriale 

Serum.

Minimum 300 µL

Rekvirering  

Prøven kan sendes til Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved UNN. Hvilken som helst papirrekvisisjon kan benyttes så lenge den inneholder pasient-ID, rekvirent, kliniske opplysninger, hvilke analyser som ønskes samt direkte telefonnummer til rekvirent for telefonsvar og andre henvendelser. Alternativt kan rekvisisjon fra UNN lastes ned her.

Oppbevaring og forsendelse 

  • Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet.
  • Serumprøven kan sendes ved romtemperatur.
  • Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Undersøkelsesprinsipp 

Antistoffpåvisning med chemiluminescent microparticleimmunoassay (CMIA).
Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay (EIA/ELISA).

Utførende laboratorium 

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern. Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, telefon 776 27027 eller 776 27951.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Svartid 

Analysen utføres vanligvis 1 gang per uke.

Postgang for prøve og prøvesvar kommer i tillegg.

Tolkning 

Vi følger anbefalinger fra WHO i valg av teststrategi (WHO; Guidelines for the diagnosis and treatment of Chagas disease.2019). Ved screening av blodgivere testes først med CMIA. Hvis analysen er positiv eller gråsone testes det også med ELISA før det konkluderes med sannsynlig positiv eller sannsynlig uspesifikk reaksjon. Ved klinisk mistanke om Chagas sykdom testes alle prøver med både CMIA og ELISA. Hvis minst en av metodene er positive, sendes prøven til Folkhälsomyndigheten for ytterligere konfirmering med immunofluorescens-test. Dette gjelder både ved screening og klinisk mistanke.

CMIA-analysen besvares som negativ, gråsone eller positiv, og med en verdi hvor ≥1 S/CO er positiv. ELISA-analysen besvares som negativ, gråsone eller positiv. Alle prøver besvares dessuten med en samlende tolkningskommentar.

Merknader 

  • Testegenskaper CMIA: Sensitivitet 100%, spesifisitet 98% (Abras et al. 2016).
  • Testegenskaper ELISA: Sensitivitet 94%, spesifisitet 99% (WHO 2019).
  • Begge metoder har ganske uttalt kryssreaksjon mot Leishmania antistoffer.