Hyperbar behandling - trykktank

14.09.2021Versjon 2.2Forfatter: Anders Nordby og Marlen Stensrud

Definisjon 

Trykkammer i bygg 4, 3. etg.

Døgnberedskap for hyperbar oksygenbehandling (HBO). Anestesileger med døgnberedskap kontaktes på vakttelefon 904 00 929. Utrykningstid er 1 time. Det er behandling hver dag med flere pasienter i trykkammeret.

 

Akutte behandlingsindikasjoner

 • Trykkfallsyke og utelatt dekompresjon hos dykkere.
 • Arterielle og venøse luftembolier.
 • CO-forgiftninger
 • Alvorlige nekrotiserende infeksjoner.
 • Transplantater og stilkede lapper med kritisk sirkulasjon.

 

Subakutte behandlingsindikasjoner

 • Sårproblematikk med prognosetap ved langvarig ventetid
 • Osteomyelitt
 • Calcifylaksi
 • Akutt idiopatisk hørselstap

 

Behandlingsprinsipp: Behandlingstrykk tilsvarer 14 til 20 m dyp i vann (avhengig av indikasjon og tabellvalg). Da oppnås følgende:

 

 • Økt omgivelsestrykk komprimerer gassbobler i blodbanen, slik at disse lettere forsvinner.
 • Ved hyperbar oksygenering (HBO) vil pasienten puste opp til tre ganger så mye O2 som ved 100 % O2 på "overflaten". Dette har flere effekter, bla økt utvasking av andre gasser (eks. N2 ved trykkfallsyke og CO ved kullosforgiftning), økt oksygentransport og økt oksygentensjon i vevene, toksisk effekt for enkelte bakterier, stimulering av kapillærdannelse og sannsynligvis bedret leukocyttfunksjon. I tillegg løses nok O2 i blodets vannfase til at vevet oksygeneres selv uten funksjonelt Hb.

 

CO-forgiftning

Se kapittel om Røykskader og Helsebiblioteket.no/forgiftninger

 

Elektiv HBO-behandling

Hyperbarmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssykehus har landsfunksjon for elektiv HBO-behandling. Indikasjoner er osteoradionekrose, stråleskader. Ved usikkerhet vedrørende indikasjon kontakt vakthavende HBO lege på Ullevål.