Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc) supplerende test (EIA)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen brukes som konfirmasjonstest ved reaktiv Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc). Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 20 µL.

Rekvirering  

Rekvireres av lege ved Enhet for serologi.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-14 virkedager.

Tolkning 

Lege tolker, kommenterer og validerer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de ulike analysene for hepatitt B.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.