Nedskjæring

12.02.2020Versjon 1.0

Tangentiell eksisjon 

Dette er den vanligste teknikken ved operativ behandling av brannskader. Man fjerner ødelagt/brent hud mens uskadede deler av dermis og subcutis blir bevart. Hudlagene fjernes tangentielt med spesielle kniver (Watson, Weck).

 

Tangentiell eksisjon gir bedre hudkvalitet og bedre kosmetisk resultat sammenlignet med eksisjon ned til fascie. Ulempen er større blødning, lengre operasjonstid og at det krever erfaring å finne riktig eksisjonsnivå. I tillegg fjernes en del viabelt hudvev. 

Enzymatisk eksisjon 

NexoBrid er et konsentrat av proteolytiske enzymer anriket i bromelain som brukes til å fjerne eskar ("brannskadeskorpe") ved dype delhudsbrannskader og ved fullhudsbrannskader hos voksne pasienter. Bruk av NexoBrid kan redusere behovet for kirurgisk fjerning av brent vev og for hudtransplantasjon.

 

Bruk av NexoBrid er å betrakte som et kirurgisk inngrep og pasienten må tilses kontinuerlig under pågående behandling

  

Påføring av NexoBrid, og også fjerning igjen etter fire timers behandlingstid, kan være svært smertefullt. For ikke-intuberte pasienter må en være forberedt på at både påføring og fjerning av NexoBrid vil kreve tilstedeværelse av anestesisykepleier/anestesilege.

  

Praktisk gjennomføring av "enzymatisk debridement" med NexoBrid:

Rutiner basert på praktisk erfaring med bruk av NexoBrid er oppsummert i avdelingens interne rutine i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK): https://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/pub/DOK38794.pdf

Eksisjon til fascie 

Ved svært dype og/eller omfattende skader, kan det være aktuelt med kirurgisk eksisjon direkte ned til underliggende muskelfascie. Dette gjøres ofte på vital indikasjon og er mest aktuelt hos svært alvorlig skadde og/eller svært skjøre pasienter.

 

Eksisjon til fascie gir mindre blødning, går raskere og gir bedre overlevelse av hudtransplantater sammenlignet med tangentiell teknikk. Ulempen er man mister dermis og underhudsfett, med påfølgende dårlig hudkvalitet med stramming og et dårligere kosmetisk resultat. Eksisjonen utføres gjerne med diatermi for å redusere blødning til et minimum.