Om nettsiden

01.03.2024Versjon 0.5

Om nettsiden 

Denne nettsiden gjengir Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, utgitt av Helsedirektoratet. Innholdet hentes automatisk fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten Retningslinjen finnes også i appen Metodebok.

 

Retningslinjene blir oppdatert årlig.

 

Nettsiden vil også inneholde Håndbok i antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Håndboken vil inneholde informasjon omkring diagnostikk og håndtering av infeksjoner i primærhelsetjenesten.


Antibiotikasenteret for primærmedisin er ansvarlig for innholdet på siden.