Femurfraktur - Periprostetisk distal

22.09.2021Versjon 1.4Forfatter: Fredrik Skauby, Marianne Westberg og Frede Frihagen

Klinikk 

Lår og knesmerte etter traume. Feilstilling. For pasienter med smerter og osteolyse omkring protesen som tegn på løsning er ofte et mindre traume tilstrekkelig for fraktur.

Diagnostikk 

Rtg. i to plan, evt supplert med CT.

Klassifisering 

Lewis og Rorabech

  • Type 1: Fast protese. Udislokert fraktur.
  • Type 2: Fast protese. Dislokert fraktur.
  • Type 3: Løs protese.

Behandling 

Fast protese (type 1 og 2)

Immobiliseres med gips i påvente av operasjon med ORIF med lateral anatomisk plate. Alternativt retrograd margnagle. Ved særlig dårlig benkvalitet er forsterket osteosyntese med samtidig plate og nagle, sementforsterkning distalt eller dobbelt plating en mulighet. Ved svært distal fraktur og dårlig benkvalitet, kan revisjon til tumorprotese vurderes. Ved bruk av retrograd nagle må det preoperativt klareres at notch-størrelsen på femurkomponenten tillater naglens diameter. Se tabell for oversikt av notch-størrelser i vedlegg.

 

Løs protese (type 3)

Langstammet revisjonsprotese eller tumorprotese.

Etterbehandling 

Operatør vurderer grad av osteopeni og stabilitet av osteosyntese. Hovedregelen er belastning til smertegrensen hos eldre.

Komplikasjoner 

Infeksjon, osteosyntesesvikt, manglende tilheling, stivt kne.

Kontroll 

Kontroll etter 6 og 12 uker med rtg.

Referanser 

  1. Rockwood and Green`s Fractures In Adults. 7th Edition, Vol.1, Lippincott Williams & Wilkins, 2010.