Analyser

Cytomegalovirus IgM

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning ved mistanke om Cytomegalovirus (CMV) sykdom.

 

Se Cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ/ Positiv.

Svartid 

1 virkedag.

Tolkning 

Ved primærinfeksjon kan Cytomegalovirus IgM antistoffer påvises samtidig med at symptomene opptrer. Omtrent én uke etter er spesifikke Cytomegalovirus IgG antistoffer påvisbare. CMV IgG antistoffer vedvarer normalt resten av livet.