Nyttige telefonnummer

28.03.2019Versjon 1.10

Kvinneklinikken 

Vakthavende anestesilege

97-4218

93-4218

Overlege anestesi (dagtid)

97-4258

93-4258

Spesialist anestesi tilstedevakt (kveld/natt)

97-6810

93-6810

Bakvakt SOP

(mobil: 93230481)

97-2236

93-2236

Akutt anestesisykepleier

97-1987

93-4286

Ansvarshavende anestesisykepleier

97-4288

93-4288

Vakthavende gynekolog (1.vakt)

 

93-4210

Vakthavende gynekolog føde (2.vakt)

 

93-4220

Vakthavende gynekolog (3.vakt)

 

93-4230

Anestesilegekontoret

97-8378

 

Seksjonsleder

97-7087

 93-4290

Postoperativ avdeling

97-4350

 

Postoperativ dagkirurgisk avdeling

97-8281

 

Operasjonskoordinator

97-4282

93-4299, 93-4282

Føde I (hovedvakt)

97-4264

93-4264

Føde II

97-4360

 

Vaktleder jordmor

 

93-6094

Observasjonspost for gravide

97-4338

97-4340

 

Obstetrisk poliklinikk

97-4326 (kontorpersonell)

 93-4314 (jordmor)

Gyn I

97-4393

97-4290

97-4291

 

Gyn II

97-4221

97-4296

 

Innleggelseskontoret

 

93-4246

 Gynekologisk poliklinikk

 

93-8437

Øyeavdelingen 

Anestesilege

97-8433

 

Ansvarshavende anestesisykepleier

97-4139

93-7554

Operasjonskoordinator

 

93-8860

Postoperativ avdeling

97-4141