Albue - Condylfraktur/epicondylfraktur barn

06.06.2024Versjon 0.1

Innledning 

Fraktur i laterale humeruscondyl forekommer typisk hos barn i 6 års alder.

  • Dette er en alvorlig skade som er lett å overse / undervurdere både klinisk og på røntgen

 

Fraktur i mediale humerusepicondyl forekommer typisk i alderen 9-14 år (80% gutter)

  • Dette er en avrivningsfraktur av apofysen og utspringet til fleksormuskulaturen fra distale humerus.

Klinikk 

Skademekanismen er oftest fall på utstrakt arm, men direkte traume kan også forekomme. Hevelse, smerter og manglende strekkeevne bør reise mistanke om bruddskade.

 

På mediale epicondylfrakturer er ca. 50 % av tilfellene assosiert med albueluksasjon. Hos 15% blir det avrevede fragmentet klemt fast inni albueleddet. OBS valgusinstabilitet.

Diagnostikk 

Røntgen. Frakturer i condyler på barn kan se uskyldige ut på røntgen fordi en stor del av distale humerus i denne alderen består av brusk.

 

CT er sjeldent nødvendig, men brukes ved diagnostisk eller behandlingsmessig tvil.

Behandling  

Lateral condylfraktur

Anslagsvis 60 % av alle frakturene gjennom laterale humerus condyl har en dislokasjon > 2 mm og skal behandles med åpen reposisjon og fiksering (oftest pinner). Behandlingsmessig bør frakturen betraktes som Salter-Harris type IV skade. Hvis en er i tvil er det vanligvis riktig å behandle disse operativt.

 

Korrekt primærbehandlingen av disse frakturene er avgjørende, da det er meget vanskelig senere å korrigere en slik fraktur med feilstilling.

 

 

 

Medial epikondylfraktur

Behandlingen avhenger bl.a. av grad av dislokasjon av fragmentet, instabilitet i leddet, affeksjon av nervus ulnaris. Lite dislokasjon indikerer gipslaske med øvelser allerede 3-4 dager etter skaden. Dislokasjon av fragmentet >5 mm og instabilitet drar i retning av operativ behandling.