Fæcesprøver

10.04.2024Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Fæces multipleks PCR. Dessuten Gastroenteritter i Håndbok for Infeksjonsmedisin OUS.

Prøvetakingsutstyr 

Kun bakteriell dyrkning

 

Til virus- parasitt- og toksinpåvisning

Prøvetaking 

Mikrobiologiske laboratorier har ulike analysetilbud for fæcesprøver. Flere laboratorier kombinerer PCR og dyrkning og ønsker prøven innsendt i to ulike transportbeholdere.

 

For PCR undersøkelser ønskes normalt fæces i steril beholder uten tilsetning.

For dyrkning ønskes normal fæcesprøve eller rektalprøve med synlig fæces i transportmedium som flytende Cary Blair transportmedium.

 

Ved innsending av tarmbiopsi, duodenalaspirat eller abscessinnhold sendes disse i steril universalcontainer med litt saltvann.

 

For screening se: Screeningprøver (ESBL og VRE)

Forsendelse 

  • Fæcesprøven sendes raskest mulig til laboratoriet.
  • Prøverør må sendes i transporthylse av slagfast plast.
  • Prøven bør undersøkes innen 3 døgn etter prøvetaking.