Daglige rutiner

25.01.2018Versjon 1.0Forfatter: Dag Kvale

Generelt 

Avdelingen har daglige rutiner som innbefatter tilpasning av undervisningsvirksomhet for LIS-leger, som felles undervisning i regi av Medisinsk klinikk, mikrobiologiske og parasittologiske prøver etc.

 

Rutiner for drift av sengeposter og poliklinikk er under kontinuerlig forbedring.