Ultralydveiledede injeksjoner

24.05.2022Versjon 0.1Forfatter: Christian Høili, Even Lillejordet, Ruth S Thomsen, Hilde B Hammer

Forord 

Første gang publisert: mai 2022

Prosedyren er til høring.

 

Forfattergruppen består av

  • Christian Høili (Østfold)
  • Even Lillejordet (Diakonhjemmet)
  • Ruth S. Thomsen (St. Olav)
  • Hilde B. Hammer (Diakonhjemmet)

 

For spørsmål, kontakt fagrådets representant Maria Lauvsnes

PROSEDYREN (SOM VEDLEGG) 

Grunnet prosedyrens utforming, har vi valgt å publisere den som vedlegg (PDF):

Prosedyre Ultralydveiledede injeksjoner NRF.pdf