Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Toxoplasma gondii IgG

07.06.2022Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om aktuell/primær infeksjon med Toxoplasma gondii
  • Immunstatusundersøkelse inkludert screening av gravide

 

Se Toxoplasma gondii.

 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet, er norsk referanselaboratorium for Toxoplasma-diagnostikk og utfører alternativ toxoplasma IgG analyse i tillegg til standard automatisert IgG analyse.

 

Alternativ toxoplasma IgG analyse er indisert:

  • ved usikkert resultat i primærlaboratoriets IgG analyse
  • som ledd toxoplasma referanseundersøkelse ved påvist IgM hos gravide

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

 

Standard analyse (Ullevål og Rikshospitalet): Minimum 250 μL.

Alternativ analyse (Rikshospitalet.): Minimum 20 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Opplysning om termindato/svangerskapslengde er essensielt for vurdering av toxoplasmaserologi hos gravide.

Undersøkelsesprinsipp 

Ullevål:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

 

Rikshospitalet:

Standard analyse: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Abbott, Architect.

Alternativ analyse: Manuell immunenzymatisk analyse (EIA).

 

 

Utførende laboratorium 

Standarde analyse:

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

 

Alternativ analyse:

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

 

Ved alternativ analyse (EIA) angir antistoffkonsentrasjon i % av cut-off verdi, der cut-off verdi er grensen mellom negativt og positivt resultat.

Svaret kommenteres normalt av lege.

Svartid 

Standard analyse: 1 virkedag.

Alternativ analyse (EIA) : 1- 8 virkedager.

Måleusikkerhet 

Enhet for serologi, OUS Ullevål:

  • Variasjonskoeffisient 10 %. Følger leverandørens gråsone (usikkert måleområde): 1,0-3,0 IU/ml, da den er større enn egen.
  • Måleusikkerheten oppdateres hvert halv år. Sist oppdatert 20.04.21.

 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet/ norsk referanselaboratorium for Toxoplasma-diagnostikk:

  • Standard analyse (Architect): Variasjonskoeffisient 9,2 %. Gråsone (usikkert måleområde) 1,9 - 2,7 IU/mL. (Sist oppdatert 23.05.22)
  • Alternativ analyse (EIA): Variasjonskoeffisient 17,9 %. Gråsone (usikkert måleområde) 4,8 - 10,2 U/mL.
  • Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 23.05.22

 

Tolkning 

Akkreditert 

Analysene er akkreditert etter ISO 15189.