Ekstremiteter

16.05.2023Versjon 1.2Forfatter: Randi Hole, Jonas Fevang, Målfrid Kristoffersen, Hans Christian Sylvester-Jensen, Thomas Geisner

Skader med livstruende blødning 

Bekken og lange rørknokler

(Bekkenskader se eget avsnitt: Bekkenskader)

 

Frakturer i lange rørknoker reponeres og kan stabiliseres med gips (femur; evt med traksjonssplint). Er pasienten stabil kan endelig osteosyntese utføres tidlig, eventuelt stabilisering med ekstern fikasjon.

 

Sjekk distal status!

 

Ved åpne frakturer, skylles såret med NaCl i akuttmottak. Synlig forurensing fjernes. Legg på fuktige kompresser som dekker såret.

Det må vurderes om pasienten trenger påfyll av tetanusprofylakse (Boostrix). Start med antibiotikaprofylakse, Zinacef 1,5 g ( hos voksne) x 3 iv så raskt som mulig.

Karskader 

Ved manglede sirkulasjon i ekstremitet har sirkulasjon prioritet før endelig stabilisering av eventuell fraktur. Men reponering og midlertidig stabilisering kan ofte løse situasjonen, om det er avklemming av kar og ikke avriving. Karkirurg skal alltid kontaktes ved mistanke om påvirket sirkulasjon. Man må tidlig vurdere angio for å planlegge videre tverrfaglige tiltak. Doppler i akuttmottak kan gi en falsk trygghet.

Skader med mistenkt nerveutfall 

Distal status dokumenteres og fraktur/luksasjon reponeres. Frakturen stabiliseres med gips. Dokumentér distal status etter reposisjon.

 

Traumatiske plexusskader (fra Rikshospitalets hjemmesider)

Åpne skader 

Åpne skader skylles med NaCl, og synlig stor kontaminasjon fjernes. Fuktig saltvannskompresser legges på. Frakturen reponeres og stabiliseres med gips.

 

Husk å sjekke tetanusimmunitet; om ikke pas har fått tetanusbooster siste 10 år, skal de ha dette i akuttmottak.

 

Husk Antibiotika profylakse: Zinacef 1,5 g x 3 inntil videre.

 

Det bør tilstrebes tidlig sårrevisjon av åpne skader på SOP.

 

Ta gjerne bilder for fotodokumentasjon og planlegging av behandlingen videre.

Andre lukkede frakturer og luksasjoner 

Reponer og stabiliser med gips. Dokumenter distal status før og etter manipulasjon. Vær oppmerksom på ledsagende kar- eller nerveskader.

 

Traumatiske amputasjoner

AMK har egne prosedyrer for rask kontakt med Rikshospitalets reimplantasjonsteam ved finger/hånd/arm-amputasjon. Disse pasientene går som oftest ikke innom akuttmottaket.

 

Ved store ekstremitetsskader, der det ikke er sirkulasjon i distale del, kan man evt vurdere amputasjon, men det er meget sjelden indisert i akuttmottaket, og skal alltid vurderes i samråd med bakvakt ortoped. Man utfører ikke primær lukking av stumpen ved akutt amputasjon av ekstremitet der man mistenker forurensing. Plastikkirurgen har ansvar for amputasjoner på arm og hånd

 

Kompartmentsyndrom

Vurder alltid muligheten for kompartmentsyndrom ved ekstreme smerter (og adekvat stabilisering) og hevelse. Tap av puls, sensibilitet og kraft opptrer senere og kan være irreversibel. Åpne alltid stramme bandasjer. Ved mistanke kontakt ortoped umiddelbart for vurdering. Trykkmåling kan gi falsk trygghet. Fasciotomi er behandlingen av kompartmentsyndrom.