Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dientamoeba fragilis DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.06.2021Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Intermittent diaré, magesmerter, kvalme, fatigue, eosinofili hos immunsupprimerte pasienter etter negativt resultat for andre tarmpatogene agens.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Prøvetaking og behandling 

Fæces (2-3 prøveskjeer) i sterilt glass .

Se Fæcesprøver.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven må oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av spesifikt DNA for Dientamoeba fragilis ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

2-3 virkedager.

Merknader 

Klinisk betydning av Dientamoeba fragilis er usikker og fortsatt omdiskutert.

Selvlimitterende infeksjon hos immunfriske personer.

Ta kontakt med infeksjonmedisiner dersom funnet vurderes som klinisk relevant.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.