Analyser

Staphylococcus aureus dyrkning

13.12.2020Versjon 1.2Forfatter: Turid Høiem, Nils Olav Hermansen,

Indikasjon for prøvetaking 

 • Spørsmål om  bærerskap i vestibulum nasi.
 • Dyrkning av Staphylococcus aureus:
  • i luftveismateriale fra CF pasienter
  • i fæces hos barn ved mistanke om enterotoxin produksjon
  • fra pasienter med SSSS (Staphylococcus Scalded Skin Syndrome)
  • fra pasienter med Staphylococcus sjokksyndrom
 • Dette er kun dyrkning med tanke på gule stafylokokker. For MRSA screeningsundersøkelse, se MRSA-screening.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Sårpensel.

Fæces i flytende Cary Blair transportmedium.

Oppbevaring og forsendelse 

 • Raskest mulig transport til laboratoriet bør tilstrebes
 • Penselprøver på Amies transportmedium kan oppbevares i romtemperatur og er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetaking
 • Prøver på glass med saltvann/uten tilsetning, samt aspirert materiale på sprøyte, kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk. I noen kliniske situasjoner er det aktuelt å gjøre toxinpåvisning.

Utførende laboratorium 

Utføres ved de fleste mikrobiologiske laboratorier. Se evt lokal brukerhåndbok.

Svar 

Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)

Svartid 

2-3 dager. Kan ta lenger tid hvis bakteriestammen skal undersøkes for toxiner