Analyser

Dyrkning av fæcesprøver

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Utføres primært i oppfølging ved positiv fæces-PCR for kontroll av bærerskap eller resistenstesting.

Ved gastroenteritt anbefales primært fæces-PCR-panel som analysemetode.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

FecalSwab

 

Sterilt glass bare etter avtale.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøve må sendes i transporthylse av hardplast på grunn av smittefare.

Prøve bør oppbevares i kjøleskap og sendes så raskt som mulig til utførende laboratorium

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning av tarmpatogene bakterier.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Vanligste etiologiske agens:

Standard dyrkningsanalyse omfatter dyrkning for å påvise Salmonella, Campylobacter, Yersinia og Shigella. De to førstnevnte er de vanligste årsakene til bakteriell gastroenteritt i Norge.

Analyse med tanke på å avdekke andre tarmpatogene bakterier kan være aktuelt ved spesielle kliniske opplysninger eller ved ønske fra rekvirent.

Kliniske opplysinger som kan medfører utvidet analyse er:

  • Blodig diaré (enterohemoragiske E. coli (EHEC))
  • Gastroenteritt etter inntak av sjømat (Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio-arter)
  • Kraftig vandig diaré i kombinasjon med antatt smittested i land der kolera er endemisk (V. cholerae)
  • Langvarig diaré ( > 14 dager) hos barn (enteropatogene E. coli (EPEC))

Svartid 

Negative prøver: vanligvis 2-3 døgn.
Positive prøver: vanligvis 3-5 døgn.

Merknader 

Opplysning om smittested er viktig med tanke på å oppdage innenlands matbårne utbrudd så tidlig som mulig.