Paroksysmal sympatikus hyperaktivitet (PSH)

22.11.2022Versjon 0.2

Generelt 

Paroksysmal sympatikus hyperaktivitet (PSH) er den alvorligste formen av autonome forstyrrelser etter hjerneskade. Patofysiologien er ikke helt forstått, men de fleste forskere anser PSH som et complex disconnection syndrom med paroksysmer, forårsaket av tap av inhibitorisk kontroll over eksitatoriske autonome sentre. Fysiologiske tilstander (bl.a. forstoppelse, UVI, smerte) kan trigge paroksysmer. Det er den totale skadebelastningen som utløser/forårsaker PSH.

 

Klinisk karakteriseres PSH av episodisk hypertensjon, tachycardi, tachypnoe, feber, økt svette. Behandlingen retter seg mot å redusere triggere og redusere symptomene ved hjelp av medisiner.

 

Det er utarbeidet et skåringsverktøy til hjelp for å diagnostisere PSH så tidlig som mulig. The PSH Assessment Measure er foreløpig ikke oversatt til norsk.

 

Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity Assessment Measure (PSH-AM):

 

PSH-AM
PSH-AM engelsk versjon paroxysmal sympathetic hyperactivity assessment measure
engelsk versjon paroxysmal sympathetic hyperactivity assessment measure

 

Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity after Acquired Brain Injury: Consensus on Conceptual Definition, Nomenclature, and Diagnostic Criteria - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/Paroxysmal-Sympathetic-Hyperactivity-Assessment-Measure_tbl1_261732560 [accessed 3 Oct, 2018]