Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mycobacterium tuberculosis kompleks DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
12.06.2024Versjon 1.3Forfatter: Tone Tønjum, Hanne Brekke og Jagdip KaurGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Mycobacterium tuberculosis- komplekset (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum, M. canetti). Se også Mykobakterier.

Prøvemateriale 

 • Luftveisprøver (ekspektorat, bronkialskyllevæske, indusert sputum, larynxaspirat): Minimum prøvevolum minst 3-5 ml i sterilt beholder uten tilsetning
 • Ventrikkelaspirat:ca. 10 ml, tilsatt natriumbikarbonat- løsning til ca pH 7 (sjekkes med urinstix)
 • Biopsier/vev, aspirat, puss, sekret fra overfladisk sårsekret:Ta så stort volum som mulig i sterilt beholder tilsatt noe sterilt salvann for å hindre uttørring av prøven
 • Sterile kropsvæsker (ascites, pleuravæske, pericardvæske, leddvæske): Ta så mye materiale som mulig i steril beholder uten tilsetning
 • Spinalvæske: minst 2 ml, helst 5 ml hos voksne

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Analysekode:

 • MTKP: M.tuberculosis kompleks DNA

 

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og behandling 

 • Bronkialskyllevæske og Indusert sputum er mer velegnet materiale enn Ekspektorat.
 • Ventrikkelaspirat anbefales hos pasienter som ikke kan ta sputumprøve (barn, eldre).
 • Luftveisprøver og ventrikkelaspirat bør tas om morgenen før inntak av mat og drikke.
 • Ta helst 3 prøver på 3 ulike dager. Sendes i hver sin beholder i passende transporthylse.

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes raskest mulig til laboratoriet i passende transporthylse. Prøven oppbevares kjølig før forsendelsen.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av MTB-kompleks DNA ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR; cobas® MTB).

Utførende laboratorium 

 • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
 • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

MTB-DNA: Påvist/Ikke påvist.

 

Alle positive funn gjennomgås og ringes ut umiddelbart av lege eller bioingeniør på TB-lab.

Svartid 

1-2 virkedager.

Merknader 

 • Én positiv PCR-prøve per pasient blir mikroskopert og testet for M. tuberculosis rifampicinresistens og isoniazidresistens med Roche cobas® MTB-RIF/INH test.
 • Alle prøver som undersøkes mhp. mykobakterier dyrkes på flytende medier (MGIT) og/eller faste medier (LJ) avhengig av prøvemateriale.
 • Påvisning av MTB-kompleks er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.