Analyser

Helicobacter pylori IgG

11.04.2024Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om gastritt og ulcus i mage/ tarm forårsaket av Helicobacter pylori.

Prøvemateriale 

Serum.

 

Analysevolum

Minimum 160µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Svar 

  • Negativ
  • Gråsone
  • Positiv.

 

Svar kommenteres av lege basert på kliniske opplysninger og tidligere prøvesvar.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

  • Negativt resultat indikerer vanligvis at pasienten ikke er infisert, men det utelukker ikke alltid akutt H. pylori- infeksjon. Ved sterk mistanke om infeksjon anbefales ny serologisk prøve om 2-3 uker eventuelt urea pusteprøve.
  • Positivt resultat for H. pylori IgG-antistoffer indikerer aktuell eller tidligere infeksjon, men påviser ikke ulcus. Testen kan være positiv etter vellykket behandling eller hos asymptomatiske bærere.
  • Ved gråsone bør det kontrolleres med ny prøve.