Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Zikavirus IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
18.10.2023Versjon 1.3Forfatter: Silje Strand Johannessen, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-18

Indikasjon for prøvetaking 

  • Gravide som har oppholdt seg i land med Zikavirus under graviditeten.
  • Menn som har oppholdt seg i land med Zikavirus og har gravid seksualpartner.
  • Kvinner eller par som har opphold seg i land med Zikavirus og som planlegger snarlig graviditet.
  • Personer med mistenkt Zikavirusinfeksjon.

 

Rekvireres sammen med Zikavirus IgM.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Husk å oppgi opphold i endemisk område for Zikavirus og tid siden siste mulige smittedato.

Prøvetaking og behandling 

  • Ved testing av asymptomatiske gravide som har oppholdt seg i land med Zikavirus skal prøve tas tidligst 12 dager etter hjemkomst. Dersom denne er negativ skal ny prøve tas 4 uker etter hjemkomst.
  • Ved testing av asymptomatiske menn med gravid seksualpartner og kvinner eller par som planlegger graviditet, skal prøve tas tidligst 4 uker etter hjemkomst.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse (ELISA) fra Euroimmun.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Lege ved nhet for serologi, OUS Ullevål tolker resultatet og kommenterer svaret basert på foreliggende klinisk informasjon. Enkelte prøver videresendes Folkehelseinstituttet for videre analyse.

Merknader 

Zikafeber er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.