Retningslinjer for covid og anestesi

15.02.2023Versjon 0.6Forfatter: Elin Bjørnestad

Generelt 

 

Preoperativt må risiko for postoperative luftveiskomplikasjoner veies opp mot risiko for prognosetap ved utsatt operasjon.

Klinikk 

Persisterende symptomer etter COVID-19 sykdom kan følge både mild og alvorlig sykdom og de vanligste er fatigue, dyspnoe, brystsmerter og hoste (SARS-Co-2 påvirker mange organ i tillegg til lunger).

 

Preoperativ testing etter COVID-19 sykdom før elektiv kirurgi er ikke nødvendig de første 90 dager etter positiv Covid-test, men kan vurderes ved residiv av symptomer.

Elektiv kirurgi bør ikke gjennomføres før etter 10 dager etter positiv koronatest (av hensyn til faren for å smitte personalet).

Pasienter som har hatt et avlorlig forløp bør vurderes individuelt.

 

Anbefalte lengde mellom SARS-CoV-2-test eller symptomdebut og elektiv kirurgi:

 • For (full)vaksinerte pasienter opphører alle forholdsregler, utover det vanlige ved lufteissykdom.

  2) For ikke (full)vaksinerte gjelder det samme hvis inngrepet kan gjennomføres i NA-anestesi eller perifer blokade

  3) For ikke (full)vaksinerte som må ha generell narkose, så anbefales det å vurdere utsettelse i 4 uker fra COVID debut.

   

Ved nylig eller perioperativ COVID-19 sykdom anbefales regionale/perifere anestesiteknikker hvis mulig.

 

Når man etter medisinsk vurdering velger å avvike fra ovenstående anbefalinger noteres begrunnelse i pasientens journal.

Diagnostikk 

Utvidet hjerte-/lungeutredning med CT-thorax og diffusjonskapasitet kan være aktuelt, spesielt hos pasienter som har persisterende, progressive eller nytilkomne respirasjonssymptomer (bør vurderes hos pasienter som hadde alvorlige lungekomplikasjoner eller COVID-relatert ARDS under aktuell COVID-19 infeksjon).

Anbefalinger 

Ved nylig eller perioperativ COVID-19 sykdom anbefales regionale/perifere anestesiteknikker hvis mulig.

 

Når man etter medisinsk vurdering velger å avvike fra ovenstående anbefalinger noteres begrunnelse i pasientens journal.(DIPS eller Orbit)

Referanser 

 1. Guidance on delay to elective surgery post recovery from SARS-CoV 2 infection (5 August 2020)
 2. Timing of elective surgery and risk assessment after SARS-Co-2 infection: an update. A multidisciplinary consensus statement on behalf of the Association of Anaesthetists, Centre for Perioperative Care, Federation of Surgical Specialty Associations, Royal College of Anaesthetists, Royal College of Surgeons of England, Anaesthesia 2022
 3. SARS-CoV-2 infection, COVID-19 and timing of elective surgery A multidisciplinary consensus statement on behalf of the Association of Anaesthetists, the Centre for Peri-operative Care, the Federation of Surgical Specialty Associations, the Royal College of Anaesthetists and the Royal College of Surgeons of England, Anaesthesia 2021.
 4. American Society of Anesthesiologists and Anesthesia Patient Safety Foundation Joint Statement on Elective Surgery/Procedures and Anesthesia for Patients after COVID-19 infection, march 2021
 5. Risk stratification of individuals undergoing surgery after COVID 10 recovery. Response to Br J Anaesth November 2021
 6. Risk stratification of individuals undergoing surgery after COVID-19 recovery, Correspondence, Br J Anaesth October 2021
 7. aci.health.nsw.gov.au
 8. Koronavirus SARS-CoV-2 - Håndtering av pasient i sykehus
 9. Up To Date 23.3.2022
 10. SARS-CoV-2 infection and venous thromboembolism after surgery: an international prospective cohort study.COVIDSurg Collaborative an GlobalSurg Collaborate. NHS Global Health Reserch Unit on Global Surgery, Birmingham, UK Anaesthesia 2022.