Fødespinal/kombinert spinal epidural analgesi (CSE)

24.09.2018Versjon 1.3Forfatter: Britt Iren Skeide

Indikasjon 

 • Behov for smertelindring og forventet fødsel innen 1 time
 • Behov for smertelindring og urolig pasient vanskeliggjør innleggelse av EDA.

Kontraindikasjon 

Blødningstilstander:

 • TPK < 80 000, koagulasjonsdefekt, blodfortynnende medikamenter

 

Andre

 • Vanlige retningslinjer som for ikke-gravide (manglende samtykke, allergi, infeksjon på innstikksted, hypovolemi, etc.)

Metode 

 • Innleggelse av veneflon (minst 1,3 mm).
 • Innstikksnivå: L2/L3, L3/L4 eller L4/L5.
 • Nål: Pencilpoint 27/25 (andre nåler på indikasjon)

Medikamentdosering 

 • Bupivacain 1.25(-2.5) mg og Sufenta 2.5-5 µg
 • NaCl 0,9% til totalvolum på 2 ml.

Kombinert spinal epidural analgesi 

Dersom fødselen er forventet å vare mer enn 1 time, legges det inn epiduralkateter før spinaleffekten er borte. Epiduralkateter testes og aktiveres av anestesilege når spinaleffekten er borte.

Monitorering 

 • BT/puls/respirasjon måles hvert 5. min de første 20 min, deretter hver time.
 • Kvinner som får spinalanalgesi vil kunne bli påvirket motorisk en kortere periode.
 • Dersom hun ønsker å stå opp, må det alltid være sammen med hjelpepersonell.