Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

MERS-CoV

  Sendeprøve: Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
14.02.2022Versjon 1.0

Indikasjon 

MERS-CoV er en zoonoose som smitter fra kameler/dromedarer til mennesker og mellom mennesker via kontakt- og dråpesmitte. Nosokomial smitte har gitt opphav til flere store utbrudd.

MERS-CoV kan gi alvorlig pneumoni med påfølgende multiorgansvikt. En del pasienter har også diaré. Pasienter med kroniske sykdommer er spesielt utsatt (f.eks pasienter med hjerte- og lungesykdom, cancer, diabetes)

Se Diagnostikk for MERS-CoV på FHI sine hjemmesider.

Prøvemateriale 

Aktuelt prøvemateriale er prøve fra øvre og særlig nedre luftveier.

Folkehelseinstituttet kan motta prøver til direktepåvisning (PCR) i luftveisprøver og i serum. Serumprøve for direkte viruspåvisning bør tas i løpet av de første 10-12 dagene etter symptomstart.

 

Ved mistanke om MERS-CoV bør det tas tre prøver:

  • en luftveisprøve som undersøkes på Ahus for vanlige luftveisagens
  • to prøver som vårt laboratorium videresender til Folkehelseinstituttet for direkte påvisning av MERS-CoV ved PCR: 1 luftveisprøve og 1 serum.

Prøve fra nasopharynx på virus transportmedium (TMVL) eller bronkoalveolær lavage (BAL). Oppbevares i kjøleskap inntil forsending.

Rekvirering  

Det er viktig at FHI varsles før slike prøver sendes for MERS-CoV-diagnostikk.

Tolkning 

Nukleinsyrer påvist/ikke-påvist.

Merknader 

Man finner høyest mengde virus i nedre luftveier. Ved klinisk mistanke om MERS-CoV infeksjon og negativ PCR i prøve fra nasopharynx bør det tas prøve fra nedre luftveier.

Mistanke om, eller bekreftet, tilfelle av MERS-CoV er varslingspliktig til kommuneoverlegen. Hvis man ikke når kommuneoverlegen bør smittevernvakten på Folkehelseinstituttet varsles.

MERS-CoV er siden juni 2016 også meldingspliktig til MSIS.

Husk også å varsle smittevernseksjonen på Ahus for vurderinger med tanke på smitteoppsporing blant eksponert helsepersonell.