Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Influensavirus A, B RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
22.12.2023Versjon 1.10Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-09-28

Indikasjon for prøvetaking 

Influensalignende sykdom (symptomvarighet under 2 uker).

Luftveisinfeksjon i influensasesong.

 

Uegnet for vurdering av fortsatt smittsomhet etter nylig påvist influensa.

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 500 µL.

Rekvirering  

Negativ PCR utelukker ikke aktuell eller nylig infeksjon, da viremifasen er kortvarig. Ved klinisk mistanke anbefales prøve til serologi.

 

Husk å angi sykdomsvarighet og opplysninger om vaksinasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Influensavirus A og B RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Panther Fusion (Hologic).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Influensavirus A RNA: Påvist/Ikke påvist.

Influensavirus B RNA: Påvist/Ikke påvist.

 

Influensavirus A, subtyping utføres kun på forespørsel.

Svartid 

Prøver blir registrert og analysert fortløpende innenfor åpningstiden, og svarene overføres til DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar når de er ferdig.

Svartid ca. 4-8 timer fra prøven er registrert. Ved store prøvemengder kan svartid bli noe lengre.

Merknader 

Både positive og negative svar på influensa er nomiativt meldepliktige (Gruppe A) til MSIS. Se Meldepliktige sykdommer i MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.