Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Pneumocystis jirovecii antigen (immunfluorescens)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.12.2023Versjon 1.3Forfatter: Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Utføres på prøver der Pneumocystis jirovecii DNA er sterk positiv. Se også Pneumocystis jirovecii.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Analysen rekvireres kun i laboratoriet når P. jiroveci DNA er sterk positiv.

Prøvetaking og behandling 

Prøve i sterilt prøveglass.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. Rask transport til laboratoriet er viktig.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Fluorescensmikroskopi: monoklonalt anti-Pneumocystis antistoff som er konjugert til fluorescein-isothiocyanat (FITC)
  • Antistoffet binder seg til alle former av Pneumocystis jirovecii: cyster, sporozoitter, trophozoitter og extracellulær matrix

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Positiv / Negativ.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Se Pneumocystis jirovecii DNA

Cyster påvist: aktuell infeksjon overveiende sannsynlig.

Cyster ikke påvist: Immunfluorescens-undersøkelse har lavere sensitivitet enn PCR-undersøkelse for påvisning av Pneumocystis jirovecii. Negativ immunfluorescens utelukker ikke infeksjon. Negativt resultat ved immunfluorescens-undersøkelse må sammenholdes med Pneumocystis jirovecii DNA undersøkelse.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.