Keisersnitt i kombinert spinalepidural anestesi (CSE)

28.08.2020Versjon 1.13Forfatter: Britt Iren Skeide

Indikasjoner 

CSE kan gjennomføres med ett innstikk (Needle through needle teknikk) eller to innstikk. Dersom «Needle through needle teknikk» benyttes, kan CSE benyttes ved sectio hvor det tillates 15 min fra «stuetid start» til «klart for operasjon. Dersom to innstikk benyttes, kan CSE benyttes ved sectio hvor det tillates 25 min fra «stuetid start» til «klart for operasjon».                       

Kontraindikasjoner 

 • Blødningstilstander: TPK < 100 000 (80 000), koagulasjonsdefekt, blodfortynnende medikamenter
 • Andre: Vanlige retningslinjer som for ikke-gravide (manglende samtykke, allergi, infeksjon på innstikkstedet, hypovolemi, etc)

Forberedelse før anestesistart 

 • Na-citrat 20 - 30 ml p.o
 • SaO2, EKG, BT
 • Pasienten skal ha innlagt to venefloner (1,3 mm)
 • Varm Ringer acetat  infusjon skal være etablert
 • Operatør skal være "i vasken" før spinalanestesi settes
 • Fenylefrin infusjon startes (0,25-0,5 ug/kg/min) når spinalanestesi settes

Teknikk 

 • Ett innstikk: ”Needle through needle teknikk”
  • 27 G pencil point nål/18 G Epidural nål
  • Innstikksnivå: L2 - L3 eller L3 -L4.
 • To innstikk: Epiduralkateter i L2/L3 eller L3/L4. Testdose settes. 
  • Deretter spinalanestesi lenger caudalt.

Medikament intrathecalt 

 • Bupivacain 5 mg/ml 2.0 - 2.5 ml

                         og

 • Fentanyl 15-20 μg eller sufentanil 2,5-5 ug 

 

Vurder å redusere bupivacaindosen hos kvinner <160cm eller ved BMI>40.

Vurder å øke bupivacaindosen ved graviditet < 36 uker.

Behandling av blodtrykksfall over 30% eller BT<90 mmHg 

 • Ringers acetat infusjonen økes. Senke hodeenden.
 • Vasopressor:
  • Fenylefrin 0,05-0,1 mg iv ved hjertefrekvens>70/min   
    • Obs. Bradycardi som behandles med Atropin 0,5 mg iv.
  • Efedrin 5-10 mg iv ved HF< 70/min eller manglende effekt av Fenylefrin

Tilleggsbehandling etter forløsning 

Dexametason 0,15mg/kg iv

Ondansetron 4mg iv

Paracetamol 15mg/kg iv (maks 1g)

Uterusdilatasjon 

Ved stram uterus som vanskeliggjør forløsning av barnet kan nitroglycerein spray gis etter avtale med operatør. Obs BT-fall og uterusdilatasjon!

Uterotonica 

Uterotonica gis etter avtale med gynekolog og anestesilege etter at barnet er forløst.