Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Blodkultur

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
22.02.2024Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om infeksjon, sepsis, feber av ukjent årsak, bakteremi, fungemi eller miliær tuberkulose. Se også Blodkultur (bakterier, bakterier og sopp) og Blodkultur (mykobakterier).

Prøvetaking 

Viktig:

 • Settene kan tas samtidig, men i to forskjellige venepunksjoner. Dette er svært viktig for å kunne skille kontaminering med mikrober fra hudfloraen fra reell invasiv infeksjon.
 • Blodkulturer bør ikke tas via SVK eller andre inneliggende katetre pga. kontamineringsfare, med mindre det ikke er mulig å få anlagt blodkulturer på annen måte. Dette må i såfall angis på rekvisisjonen.
 • Ved mistanke om kateterinfeksjon bør det i tillegg tas perifere blodkulturer.

 

Problemer ifm. prøvetaking som har medført at prosedyren fravikes skal dokumenteres i labdatasystemet som lokal rekvisisjonskommentar. Det kan f.eks. være at to sett er tatt i samme venepunksjon hvis dette var eneste mulighet, eller at blodkultur er tatt fra kateter fordi venepunksjon ikke var mulig.

 

Bilde Beskrivelse

 • Optimalisert for vekst av aerobe mikrober
 • Gjærsopp vil også vokse også i flasken
 • Anbefalt blodmengde er 8-10 mL per flaske, minimum 5 mL

 • Optimalisert for anaerobe og fakultative bakterier
 • Anbefalt blodmengde er 8-10 mL per flaske, minimum 5 mL

 • Inneholder antibiotika og sikrer raskere oppvekst av gjærsopp. Flasken er bedre ved blandingsinfeksjoner med sopp og bakterier og Candida glabrata
 • Anbefalt blodmengde er 8-10 mL per flaske, minimum 5 mL
 • Det anbefales at soppflasken tas til slutt

 • Aerob flaske spesiallaget for små blodvolum
 • Anbefalt blodmengde er 1-3 mL per flaske, maksimum 5 mL

 • Ikke-selektiv flaske for vekst av mykobakterier og dimorf sopp. Andre aerobe mikrober vil også vokse i flasken
 • Anbefalt blodmengde 5 mL
 • Inkuberes rutinemessig 6 uker

Forsendelse 

 • Gjelder alle typer blodkulturflasker: Maksimal oppbevarings- eller transporttid før inkubasjon er 48 t ved romtemperatur (20–25 °C). Flaskene skal ikke preinkuberes.

PROSEDYRER I SIHF KVALITETSPORTAL 

Ansatte i Sykehuset Innlandet kan også se følgende prosedyre i SIHF kvalitetsportal:

 • Blodkultur - Prøvetaking (D18995)