Nivå 1; Spesialisert rehabilitering i sykehus

06.12.2022Versjon 0.3

Generelt 

Spesialisert rehabilitering i sykehus er aktuelt for pasienter med:

  • Spinalskade – henvises til Spinalenheten ved Nevrologisk avdeling, HUS. Regional funksjon Helse Vest
  • Alvorlig hodeskade (GCS< 9) – henvises til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), HUS. Regional funksjon Helse Vest.
  • Traumatisk amputasjon - henvises til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, HUS
  • Alvorlige brannskader – henvises til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, HUS. Nasjonal funksjon.
  • Multitraumepasienter som er medisinsk komplekse og samtidig har behov for spesialisert rehabilitering – henvises primært til sin lokale AFMR (se listen under aktuelle institusjoner i Helse Vest)

 

Aktuelle rehabiliteringsavdelinger i sykehus, Helse–Vest:

  • Spinalenheten, Nevrologisk avdeling, Helse Bergen
  • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Nordås, Helse Bergen
  • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa, Helse Stavanger
  • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Stord, Helse Fonna
  • Avdeling for nevrologi og rehabilitering, Helse Førde

Definisjon 

(Høy)spesialisert rehabilitering:

Pasienter med store og komplekse funksjonstap etter alvorlig skade eller sykdom må henvises tidlig i forløpet (innen 72 timer) til videre spesialisert rehabilitering. En bør tilstrebe direkte overflytting til høyspesialisert rehabiliteringsavdeling, regionalt eller lokalt for et tilbud med særskilt kompetanse.

Høyspesialisert rehabilitering kan også være aktuelt i senfase ved betydelige endringer i funksjonsnivå.

Den mest avgjørende faktoren for om dette skal foregå i sykehus er behovet for medisinskfaglig kompetanse.

Behandling 

Høyspesialiserte rehabiliteringsavdelinger har døgnkontinuerlig tilbud ved lege og sykepleiertjeneste for å følge opp komplekse medisinske problemstillinger samt et bredt tverrfaglig team.

Referanser 

Neste generasjon plan - Regional plan for habilitering og rehabilitering

 

European P, Rehabilitation Medicine Bodies A. White Book on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe. Chapter 1. Definitions and concepts of PRM. Eur J Phys Rehabil Med 2018;54(2):156-65.

 

Andelic N. et al 2012: Does an early onset and continuous chain of rehabilitation improve the long-term functional outcome of patients with severe traumatic brain injury? J Neurotrauma. 1;29(1):66-74.10Ward et al 2010

 

Labruyère R. et al 2010: Rehabilitation in spinal and spinal cord trauma. SPINE volume 35, nr 21S, pp S259-S262

 

Andelci N., Ye J. at al 2014; Cost-effectiveness analysis of an early-initiated, continues chain of rehabilitation after severe traumatic brain injury. J.Neurotrauma 31(14):1313-20

 

Cardenas DD, Doctor JN. Cost-effectiveness of rehabilitation after spinal cord injury. Crit Rev

Phys Rehabil Med 2012;24:359–367.

 

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator