Forenklet Elektivt Forløp (FEF), ortopediske pasienter

29.11.2023Versjon 0.1

Gjelder for friske ortopediske pasienter til lavrisikokirurgi 

En del ortopediske pasienter er friske personer med få funksjonsbegrensninger. Hvis disse skal gjennomgå inngrep som regnes lavrisiko kirurgi, har man etablert et «Forenklet Elektivt Forløp»:

 

Lavrisikokirurgi:

Knivtid < = 1,5 timer

Inngrep fra og med albue til hånd eller fra og med kne til og med tær.

Enkel «ostematfjerning» fra friske ryggpasienter.

Halebeinsfjerning.

Når operasjonsindikasjons stilles 

Ortoped tar stilling til om pasienten egner seg for «Forenklet Elektivt Forløp». Dette MÅ noteres i journalen. Det er en fordel om det noteres om inngrepet kan gjøres i blokade.

Preoperativ informasjon gis av ortoped: Faste etter midnatt, drikke frem til kl 06 operasjonsdagen. Ikke ta noen medikamenter operasjonsdagen.

 

Kriterier for «Forenklet elektivt Forløp»:

  • Funksjonskapasitet: Kan gå opp 2 etasjer i trapper med rask gange uten pause.
  • Kun friske eller mild sykdom uten funksjonsbegrensning. Eks. BMI < 40, mild lungesykdom, velregulert DM og velregulert hypertoni. Normalt alkoholforbruk/ingen rusmisbruk. Ikke gravide. Alder >= 4 år.
  • Inngrep kategoriseres som «Lavrisikokirurgi».

Labprøver og EKG: Ikke nødvendig.

 

Pasienter som ikke oppfyller kriteriene, må på Prepol. I tvilstilfeller kan det sendes «gul lapp» til OT-anestesi: SO Hau KSK OT Henvisning.

Preop vurdering hos ortoped hvis over 3 mnd siden poliklinisk konsultasjon 

Ortoped må spørre om der er endring i helsetilstand eller om pasienten har startet på noen nye medikamenter siden sist. Dette noteres i journalen. (Ex «helsen er uendret siden sist»)

Om pasienten ikke lenger kvalifiserer for «Forenklet Elektivt Forløp», skal vedkommende på Prepol.

3 uker - 3 måneder preoperativt 

«Forenklet Elektivt Forløp»-skjema sendes pasienten og skjemaene vurderes av anestesilege på OT fortløpende. (SO Hau KSK OT Henvisning). Anestesilege svarer på «Tilbakemelding»-knappen i DIPS om det er OK med Forenklet Forløp eller om pasienten må komme på Preppol.

Anestesilege ringer pasient hvis der er behov for instrukser vedr faste medikamenter (ex medikamenter som skal nulles flere dager i forveien).

 

«Forenklet Elektivt Forløp» kan benyttes både for ortopediske pasienter som opereres ved DKS og i SOP.

Pasienter som IKKE egner seg for FEF 

Pasient med moderat til alvorlig systemsykdom med betydelig funksjonsbegrensninger.

Eksempler: Dårlig kontrollert Diabetes Mellitus eller dårlig kontrollert hypertoni. KOLS, adipositas med BMI >=40, aktiv hepatitt, alkoholavhengighet/misbruk, Pacemaker, ICD, moderat redusert ejeksjonsfraksjon, nyresvikt i dialyse, atrieflimmer med funksjonsbegrensninger, graviditet, hjerteinfarkt, cerebrovaskulær hendelse og/eller innsatt stent grunnet koronarsykdom.