Gastrointestinale infeksjoner

Gastroenteritt

07.04.2022Versjon 0.1

Bakterier 

Laboratoriet benytter Fæces multipleks PCR for påvisning av:

 • Yersinia enterocolitica
 • Salmonella spp.
 • Campylobacter spp.
 • Shigella spp./EIEC

 

Alle positive funn av bakterier vil bli dyrket for typing og eventuell resistensbestemmelse.

 

I spesielle situasjoner hvor andre bakterier kan være årsak til pasientens symptomer, vil i tillegg spesialdyrkning kunne utføres. Det er derfor avgjørende at gode kliniske opplysninger er angitt!

Indikasjon Spesialdyrkning
Blodig diaré Enterohemoragiske E. coli (EHEC)
Gastroenteritt etter inntak av sjømat Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio-arter
Kraftig vandig diaré i kombinasjon med antatt smittested i land der kolera er endemisk V. cholerae
Langvarig diaré ( > 14 dager) hos barn Enteropatogene E. coli (EPEC)
Kontrollprøver etter tidligere positive fæcesprøver  
Opphold i endemiske områder, forhøyet IgE, langvarig diaré > 3 uker  Andre parasitter enn de avdelingens PCR detekterer

Parasitter 

Laboratoriet benytter Fæces multipleks PCR for påvisning av:

 • Cryptosporidium spp
 • Giardia lamblia
 • Entamoeba histolytica

 

I tillegg kan det utføres Parasitter mikroskopi (fæces), Barnemark (Enterobius vermicularis) mikroskopi eller annen tilleggsdiagnostikk.

Husk å angi gode kliniske opplysniger for å få optimal og målrettet diagnostikk!

Virus 

Tilgjengelige analyser:

 

Viktige anmerkninger:

 • Undersøkelse av virus som ledd i utredning av langvarig gastroenteritt ( > 10 dager) hos immunfriske voksne, har liten klinisk betydning og utføres normalt ikke, med mindre spesielle årsaker er angitt.
 • Enterovirus RNA er ikke aktuelt agens ved diaréutredning hos voksne og barn >2 år, men kan være aktuelt ved mistanke om viral meningoencefalitt eller annen systemisk enterovirusinfeksjon.
 • Undersøkelse for Rotavirus og Adenovirus er normalt ikke indisert ved diaré hos immunfriske voksne og vil ofte bli avvist, med mindre gode kliniske opplysninger er angitt. Indikasjon for undersøkelse kan være immunsuppresjon.
 • Ved utbrudd med Norovirus er det tilstrekkelig å ta prøve av noen få av de som er syke. Se også Norovirus, tiltak ved utbrudd i kommunale institusjoner (pdf).

Prøvetaking og behandling