Analyser

Dyrkning av spinalvæske

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om meningitt eller ventrikkulitt. Se også Meningitt og encefalitt, Hasteprøver og Meningitt og encefalitt hurtigtest.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Se Spinalvæske

 • Lumbalpunksjon
 • Ved mistanke om shuntinfeksjon kan spinalvæske aspireres fra shuntreservoaret

Spinalvæske uten tilsetning skal alltid brukes, helst 1 - 3 ml (minimum 4 dråper) spinalvæske.

Spinalvæske (0,5 ml) inokulert på blodkulturflasker er mest sensitivt, og gir oftest raskest oppvekst. Erstatter ikke prøve i sterilt glass uten tilsetning, men kan erstatte sterilt glass dersom det er lite tilgjengelig prøvemateriale. Se EQS: Dokument «Prøvetakning og dyrkning på blodkulturflasker for andre materialer enn blod», ID 33745 - EQS

Oppbevaring og forsendelse 

 • Spinalvæske på beholder uten tilsetning skal vanligvis oppbevares i romtemperatur, men ved mistanke om shuntinfeksjon bør prøven oppbevares kjølig.
 • Prøve inokulert på blodkulturflasker skal oppbevares i romtemperatur frem til de settes i inkubator.

Undersøkelsesprinsipp 

 • Bakteriologisk dyrkningsmetodikk
 • Diagnostikken kan supplimenteres av direkte mikroskopi av spinalvæske samt nukleinsyre-amplifikasjonsteknikk (PCR) undersøkelse

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Vanligste etiologiske agens:

 • Pneumokokker
 • Neisseria meningitidis
 • Beta-hemolytiske streptokokker gruppe B
 • Gram negative stavbakterier
 • Haemophilus influenzae
 • Listeria monocytogenes

Fremmedlegeme i spinalkanalen:

 • Stafylokokker
 • Cutibacterier

Svartid 

 • Positive prøver: Vanligvis 3-5 døgn.
 • Negative prøver til bakteriologisk dyrkning: Vanligvis 3 døgn, ved fremmedlegeme 7 døgn.
 • Negative prøver til sopp-dyrkning: Vanligvis 7 døgn, for immunsupprimerte inntil 21 døgn.

Tolkning 

Spinalvæske er normalt steril og som hovedregel blir alle funn av mikrober vurdert til å ha mulig klinisk betydning.

Spinalvæske kan bli kontaminert av bakterier på hud, enten ved prøvetakning eller ved senere håndtering av prøven, og tolkning ved funn av mikrober som normalt ikke gir infeksjon i sentralnervesystemet er avhengig av den kliniske situasjonen. Kliniske opplysninger er derfor avgjørende for vurdering og håndtering av slike mikrober.

Dersom laboratoriet vurderer et funn til å ha usikker klinisk betydning, vil dette bli kommentert i svarrapporten.