Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Sæd-spermier

10.05.2022Versjon 1.5

Labteknisk 

Alternative analysenavn: Spermaundersøkelse, sædundersøkelse
Analysesøk i IHR: Sæd-Spermier
 
Prøvemateriale
Sæd
 
Prøvetaking
Prøven tas hjemme. Sterilt prøveglass kjøpes på apoteket.
 
Sædprøven tas ved masturbasjon. Kondom må ikke brukes. Pasienten må fylle ut og ha med seg Skjema for kontroll etter sterilisering.pdf
 
Prøvevolum
Prøven skal være fullstendig (ikke delvolum).
 
Oppbevaring og holdbarhet

Prøven og utfylt skjema leveres direkte på laboratoriet i Tønsberg innen 2 timer etter at den er tatt og må være mottatt laboratoriet før klokken 13.00. (hverdager). Utsett ikke prøven for temperatursvingninger, oppbevar prøven f.eks. på en innerlomme. For sterk kulde eller varme kan påvirke resultatet.

 
Analysen utføres ved
Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold
 
Forventet svartid for rutineprøver
Utføres daglig. Resultatet sendes henvisende lege.
 
Analysemetode
Mikroskopi

Klinisk 

Indikasjon
Kontroll etter sterilisering. Kontroll av sædprøve etter sterilisering anbefales tatt 3 måneder etter inngrepet. I denne perioden må mannen ha hatt normal seksuell aktivitet, minimum 20 ejakulasjoner, abstinens siste 2-7 dager.
 
OBS! Sykehuset i Vestfold utfører ikke sædanalyse som del av infertilitetsutredning.
 
Kliniske opplysninger
Angi på rekvisisjonen dato for sterilisering.
 
Referanseområde
Ingen spermier påvist
 
Resultat og tolkning
Sterilisering ved vasektomi kan svikte, selv om sannsynligheten for dette er liten, < 1%. Rekanalisering (rask økning av spermieantall etter tidligere prøve uten påvist spermier) er anslått å forekomme hos 0.04-1% av vasektomerte.

Referanser 

Hancock P, Woodward BJ, Muneer A, Kirkman-Brown JC. 2016 Laboratory guidelines for postvasectomy semen analysis: Association of Biomedical Andrologists, the British Andrology Society and the British Association of Urological Surgeons. J Clin Pathol. 2016;69(7):655-60. https://doi.org/10.1136/jclinpath-2016-203731