Kontaktskader

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

Kontaktskader er vanligst hos småbarn, og da er det oftest håndflatene det går ut over. Ofte er dette småbarn som nettopp har lært å reise seg / lært å gå, og som kommer seg frem til en kontakt med en ovn, peisovn, eller kokeplate med svært høy overflatetemperatur.

 

Vi ser og en del kontaktskader i andre aldersgrupper. Det dreier seg da ofte om pasienter som har fått en eller annen form for "illebefinnende" (eller i ruset tilstand) og blitt liggende mot en varm overflate, eller som pga. tidligere nerveskade har nedsatt sensibilitet (slik at de ikke reagerer adekvat på kontakt med en varm overflate). Det er i disse tilfellene ofte også underliggende vevskade, gjerne i form av rhabdomyolyse. Blodprøver hos disse pasientene bør inkludere kreatinin kinase (CK), myoglobin, kreatinin og karbamid med tanke på muskelskade og påfølgende mulig nyreskade. 

 

Noen kontaktskader, spesielt i hendene, vil kunne gro av seg selv, men de fleste kontaktskader er så dype at de må opereres. Dype skader i håndflatene hos barn vil kunne gi et betydelig behandlingsbehov på sikt og det er viktig med nøye oppfølging både i akuttfasen og i det videre forløpet. 

 

I 2018 var 17 pasienter innlagt ved Brannnskadeavdelingen med kontaktskade, 7 pasienter måtte opereres (totalt 12 operasjoner).

 

Se ellers Brannskadeavdelingen sine nettsider for videre informasjon.