Analyser

Dyrkning av nedre luftveisprøver

07.06.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mistanke om nedre luftveisinfeksjoner (bronkikk, bronkiolitt og pneumoni) hos

  • immunkompetente (samfunnservervet, nosokomial og ventilatorassossiert)
  • immunsupprimerte
  • spesielle tilstander som cystisk fibrose

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriell dyrkning og soppdyrkning.

Svartid 

Negative svar: 2 -5 dager.

Svartid for positive resultater vil variere.

Tolkning 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

 

Anmerkning:

Området rundt en trakeostomi blir ofte kolonisert med Staphylococcus aureus og gramnegative staver. Det samme gjelder hals og svelg hos intuberte pasienter.