Analyser

Dyrkning av nedre luftveisprøver

11.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mistanke om nedre luftveisinfeksjoner (bronkikk, bronkiolitt og pneumoni) hos:

  • immunkompetente (samfunnservervet, nosokomial og ventilatorassossiert)
  • immunsupprimerte
  • spesielle tilstander som cystisk fibrose

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriell dyrkning og soppdyrkning.

Svartid 

  • Negative svar: 2 -5 dager.
  • Positive svar: Svartid vil variere.

Tolkning 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

 

Anmerkning

Området rundt en trakeostomi blir ofte kolonisert med Staphylococcus aureus og gramnegative staver. Det samme gjelder hals og svelg hos intuberte pasienter.