Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

IGFBP-3, P

10.11.2021Versjon 1.3

Bakgrunn 

IGF-bindende proteiner (IGFBP-1-6) er en familie sirkulerende proteiner som binder IGF-1 og -2 med høyere affinitet enn IGF-reseptorer. Det produseres mest av IGFBP-3 og dette bindeproteinet er sammen med en syrelabil subenhet en viktig modulator av IGF-1 og -2 effektene i perifere vev.

 

Binding av IGF-1 og -2 til IGFBP-3 forlenger halveringstiden til IGF-1 og -2, og kan være med på å regulere transport av IGF-1 og -2 fra blodbanen til perifert vev, begrense fri fraksjon av IGF-proteiner og modulere umiddelbare effekter av IGF-proteiner (f.eks. hypoglykemi) og danner et sirkulerende lager av IGF-proteiner. IGFBP-3 kan også modulere cellulær proliferasjon uavhengig av IGF-1 og -2.

 

Omtrent 95 % av IGF-1 og -2 i sirkulasjonssystemet er bundet til IGFBP-3. IGFBP-3 produseres i flere vev, men mesteparten produseres i lever. Produksjonen påvirkes av veksthormonutskillelse og næringstilstand, og påvirkes av andre hormoner som testosteron, østrogen og tyroksin.

 

Utskillelsen av både IGF-1 og IGFBP-3 er regulert av veksthormon. Siden utskillelsen av veksthormon er pulsatil gir disse et bedre bilde av veksthormonproduksjonen enn å bare måle veksthormon.

Indikasjoner 

IGFBP-3 bør rekvireres sammen med IGF-1. Utredning av barn med veksthemming og voksne ved mistanke om veksthormonmangel. Kontroll av veksthormonbehandling. Mistanke om akromegali eller gigantisme.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse:

Ingen

 

Prøvetaking:

Serum 1 mL. Overføres til plastrør innen 1 time. Oppbevares i kjøleskap. Fryses innen 24 timer. Sendes fryst på tørris.

Veiledende referanseområder 

Aldersavhengige og metodeavhengige refereanseområder. Stigende verdier frem til 14-15 år, deretter fallende verdier ved stigende alder (1).

Tolkning 

Høye verdier sees ved økt veksthormonsekresjon som ved akromegali og gigantisme. Behandling med tyroksin kan gi høye verdier.

 

Lave verdier sees ved veksthormonmangel.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 5,4 % i nivå 0,91 og 7,4 % i nivå 3,7
Intraindividuell biologisk variasjon: 10,1 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 11,5 % (ved analytisk variasjon for nivå 0,91)

 

Analytisk variasjon er metodeavhengig. Konferer utførende laboratorium.

Referanser 

1. Pakningsvedlegg for metoden (Siemens Immulite 2000)

2. http://www.uptodate.com/contents/physiology-of-insulin-like-growth-factor-i

3. Monzavi R1, Cohen P. IGFs and IGFBPs: role in health and disease.

4. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2002 Sep;16(3):433-47