Mikrobiologi

  Sendeprøver

  Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  07.04.2022Versjon 0.1

  Viktig informasjon 

  For å unngå unødvendig forsinkelse anbefales det å sende prøven direkte og/eller vedlegge korrekt rekvisisjon.

   

  De fleste laboratorier krever at egne rekvisisjoner benyttes, disse er vanligvis tilgjengelige på nett og kan fylles ut elektronisk før utskrift (se tabell under). Husk å påføre relevant klinisk informasjon!

  Sendeprøver 

  Analyse (analysetype) Utførende laboratorium Rekvisisjon (nedlasting) Nettside
  Anaplasma phagocytophilum

  PCR: Sørlandet Sykehus

  Serologi: Unilabs Skien

  Sørlandet Sykehus: Ikke nedlastbar

  Rekvisisjon Unilabs

  fhi.no/Anaplasmose

  Flåttsenteret: Oversikt diagnostikk

  Bartonella henselae (serologi) Statens seruminstitutt Rekvisisjon (SSI) fhi.no/katteklorfeber
  Bartonella henselae (PCR) St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav) stolav.no/mikrobiologi
  Borrelia (PCR) Sørlandet Sykehus Ikke nedlastbar, benytt eventuelt OUS Rekvisisjon Sørlandet Sykehus Mikrobiologi
  Brucella (serologi) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for bakteriologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/brucellose
  Chagas/Tryponosoma (serologi) Folkhälsomyndigheten Rekvisisjon (Remiss) folkhalsomyndigheten.se/chargas
  Chikungunyavirus (serologi og PCR) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/chikungunyavirus
  Chlamydia psittaci (PCR) St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav) stolav.no/mikrobiologi
  Chlamydia psittaci (serologi) Statens seruminstitutt Rekvisisjon (SSI) ssi.dk/chlamydia psittaci
  Denguevirus (serologi og PCR) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/dengue
  Difteri/Tetanus/Kikhoste (vaksinestatus) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for vaksine Rekvisisjon (FHI) fhi.no/vaksinasjon
  Echinococcus Statens seruminstitutt Rekvisisjon (SSI) fhi.no/ekinokokkose
  Francisella tularensis - Harepest (serologi og PCR) St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav)

  stolav.no/mikrobiologi

  fhi.no/Tularemi

  Gulfebervirus (serologi og PCR) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/gulfebervirus
  Hantavirus (Puumulavirus) - Musepest (serologi) Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer Rekvisisjon (Innlandet)

  Laboratoriefag Innlandet (labfag.no)

  Helicobacter pylori antigen i fæces Universitetssykehuset i Nord-Norge, Avdeling for mikrobiologi og smittevern Rekvisisjon (UNN) unn.no/mikrobiologi

  Hepatitt D virus (serologi)

  (Kun aktuelt hos HBsAg-bærere)

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/hepatitt D

  Hepatitt E virus (serologi)

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/hepatitt E

  Herpes simplex virus (HSV) resistensanalyse

  Folkhälsomyndigheten Rekvisisjon (Remiss) folkhalsomyndigheten.se/hsv resistens

  Humant herpesvirus 7+8 (PCR)

  St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav) stolav.no/mikrobiologi

  Humant papillomavirus (PCR)

  Avdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus Rekvisisjon (molekylær patologi) Laboratoriehåndbok for patologi OUS

  Japansk encefalittvirus (serologi)

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/japansk encefalitt og andre myggoverførte encefalitter

  Legionella (serologi)

  Mikrobiologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Rekvireringsinformasjon (SUS) SUS Labhåndbok

  Leishmania (serologi)

  Folkhälsomyndigheten Rekvisisjon (Remiss) folkhalsomyndigheten.se/leishmania antikroppar

  Leptospira (serologi)

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, infeksjonsimmunologi Rekvisisjon (FHI)

  fhi.no/leptospirose

  Pneumokokk-antistoff (vaksinestatus)

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for vaksine Rekvisisjon (FHI) fhi.no/analyser ved avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi

  Rickettsia sp (serologi og PCR)

  Folkhälsomyndigheten

  Sørlandet Sykehus (R. helvetica PCR)

  Rekvisisjon (Remiss)

  Sørlandet Sykehus: Ikke nedlastbar

  fhi.no/Flekktyfus og andre rickettsioser

  folkhalsomyndigheten.se/fläckfeber

  Q-feber, Coxiella burnetii (serologi og PCR)

  Folkhälsomyndigheten Rekvisisjon (Remiss) folkhalsomyndigheten.se/q-feber

  Tick-borne encefalittvirus, TBE (serologi og PCR)

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/skogflattencefalitt-tbe

  Tropheryma whipplei (PCR)

  St. Olavs hospital Trondheim Rekvisisjon (St. Olav) stolav.no/mikrobiologi

  West Nile virus (serologi og PCR)

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi Rekvisisjon (FHI) fhi.no/vestnilfeber

  Postadresser 

  Norge

   

  Akershus Universitetssykehus

  Mikrobiologisk avdeling

  1478 Lørenskog

   

  Oslo Universitetssykehus

  Avdeling for mikrobiologi

  Postboks 4956 Nydalen

  0424 Oslo

   

  Forsvarets mikrobiologiske laboratorium

  Postboks 4302 Nydalen

  0402 Oslo

   

  Fürst Medisinske Laboratorium

  0614 Oslo

   

  Nasjonalt folkehelseinstitutt,

  Pb 4404 Nydalen

  0403 Oslo

   

  St. Olavs Hospital

  Mikrobiologisk avdeling

  7006 Trondheim

   

  Sørlandet sykehus HF

  Mikrobiologisk avdeling

  Pb. 416

  4604 Kristiansand

   

  Universitetssykehuset i Nord-Norge

  Kompetansesenteret for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

  Avd for mikrobiologi og smittevern

  9038 Tromsø

   

  Veterinærinstituttet:

  Ullevålsveien 68

  Pb750 Sentrum

  0106 Oslo

   

   

  Sverige

   

  Labmedicin Lund

  Sölvegatan 23, 221 85 Lund
  Byggnad 71, Sjukhusområdet i Lund

  Sverige

   

  Folkhälsomyndigheten

  S-171 82 Solna

  Sverige

   

  Universitetssjukhuset Ørebro

  Mikrobiologisk avdeling

  70185 Ørebro

  Sverige

   

   

  Danmark

   

  Statens seruminstitutt

  Artellerivej 5

  2300 København S

  Danmark

   

   

  Belgia

   

  University Gent- Faculty of Science:

  Valegroep Biochemie, Fysiologie en Microbiologie (WE10)

  Lab og Microbiology K.L Ledeganckstraat 35 B-9000 Gent

  Belgia

  Svartid 

  Ta kontakt med det enkelte laboratorium.