Analyser

Cytomegalovirus IgG aviditet

10.04.2024Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

Cytomegalovirus IgG aviditet (bindingsstyrke) er indisert i spesielle tilfeller der det er ønskelig å tidfeste infeksjonen. Kun aktuelt ved sykdomsutredning og samtidig positiv Cytomegalovirus IgG OG Cytomegalovirus IgM.

 

Se Cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver kan oppbevares ved 2-8ºC i 7 dager etter sentrifugering. Ved lengere henstand må prøvene lageres nedfrosset (-20ºC eller lavere).

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Lav/Høy aviditet (indeks).

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Normalt stiger aviditetsindeks med tiden etter smittetidspunktet, slik at lav indeks tyder på kort tid siden smitte og høy indeks tyder på lang tid siden smitte.