Intubasjon med lokalanestesi i larynx og trachea

21.10.2022Versjon 0.3

Generelt 

Pasienter som skal intuberes, men der både muskelrelaksantia og større doser remifentanil og propofol ønskes unngått kan etter innledende dyp sedasjon med remifentanil og propofol lokalanesteseres i larynx og trachea med Lidocain 4% tilført via 5 ml sprøyte tilkoblet en bøyelig laryngotracheal «mucosal atomizer».

 

Når pasienten tåler laryngoskopi appliseres hos voksne 1 ml Lidocain 4% mot stemmebåndene og deretter 1 ml under stemmespalten. Applikasjonen skal gjøres under synets ledelse, ikke blindt. Dersom stemmespalten er lukket eller reagerer på første applikasjon venter man ca. 1 minutt før man går gjennom stemmepalten for neste applikasjon.

 

Etter applikasjon av Lidokain venter man 1 minutt før intubasjonen gjennomføres.

 

Effekten av Lidocain på slimhinnen varer ca. 1/2 time.