Analyser

Pneumokokkantigen

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumokokkpneumoni eller pneumokokkmeningitt.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvemateriale kan oppbevares i inntil 24 timer ved romtemperatur, inntil 1 uke (spinalvæske) eller 2 uker (urin) i kjøleskap (2-8ºC) eller i fryser (-18 til -24ºC).

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkromatografisk hurtigtest som påviser antigen fra Streptococcus pneumoniae.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

Innen 2 timer.

Tolkning 

Negativ test utelukker ikke infeksjon med Streptococcus pneumoniae, da antigenmengden i urin/spinalvæske kan være under deteksjonsnivået til testen.

Merknader 

  • Analysen kan være falsk positiv inntil 5 døgn etter pneumokokkvaksinasjon
  • Etter gjennomgått pneumokokkpneumoni kan analysen være positiv i flere uker
  • Testen er lite egnet hos førskolebarn på grunn av hyppig positivt resultat ved pneumokokk bærerskap