Glukokortikoid-indusert osteoporose

22.04.2024Versjon 0.3Forfatter: Trine E. Finnes, Erik Fink Eriksen, Mikkel Pretorius, Unni Syversen, Hildegunn Aarsetøy, Jens Bollerslev, Stephen Hewitt

Hensikt 

Dette kapitelet gir anbefalinger for forebygging og behandling av Glukokortikoid-indusert Osteoporose (GIOP), også unge, og retter seg mot alle som behandler pasienter med glukokortikoider.

Bakgrunn 

Alle som skal behandles med glukokortikoid (tilsvarende Prednisolon 5 mg eller mer) i mer enn tre måneder har økt risiko for brudd, primært ryggbrudd, og skal derfor vurderes med tanke på å forebygge osteoporose. Bentapet er ofte størst i den initiale fasen av behandlingen.

 

Unntak

 • Pulsbehandling med glukokortikoider ved Graves´ orbitopati er ikke vist å skade skjelettet.
 • Budesonid har en høy first-passage omsetning i lever (ca. 90 %) og er ikke vist å skade skjelettet.
 • Der er ikke evidens for at andre administrasjonsformer av glukokortikoider (inhalasjoner, kremer, intra-artikulære depot-injeksjoner) i seg selv bør føre til systematisk utredning for osteoporose.

Diagnostikk 

Måling av benmineralinnhold ved DXA

Ved planlagt behandling med glukokortikoid > 3 måneder anbefales det at alle pasienter eldre enn 18 år får gjort måling av benmineralinnhold (BMD) ved DXA-skanning inklusivt "vertebral fracture assesment" (VFA), og målingen bør ideelt sett gjøres ved oppstart av behandlingen.

 

Ny BMD etter et til to år kan vurderes ved fortsatt glukokortikoidbehandling. Hyppighet av videre kontroller tilpasses individuelt.

 

Ved oppstart høydose glukokortikoider og multiple risikofaktorer (for eksempel tilsvarende 10 års risiko for brudd vurdert ved FRAX > 10 %) og lang ventetid på DXA, må man vurdere oppstart behandling i påvente av DXA.

 

Benomsetningsmarkører

Monitorering med benomsetningsmarkører har begrenset nytteverdi ved glukokortikoid-bruk fordi glukokortikoider påvirkrer nivåene av disse i serum.

Behandling 

Oppstart og valg av behandling

For detaljer rundt effekt, bivirkninger og kontraindikasjon for de enkelte medikamentene se kapitel om osteoporose. Ved indikasjon for behandling, er det viktig å komme igang så snart som mulig.

 • Kalsium og vitamin D-tilskudd anbefales til alle.
 • Ved T score < -1 før oppstart av langvarig behandling med glukokortikoider skal antiresorptiv behandling vurderes.
 • Behandling bør pågå 6–12 måneder etter seponering av systemiske glukokortikoider.
  • Alendronat per oral er førstevalg.
  • Zoledronsyre 5 mg i.v. er indisert ved kontraindikasjon mot alendronat, gastrointestinale bivirkninger og faktorer som gir betydelig nedsatt absorpsjon av per oral bisfosfonat.
 • Ved T-score < -3,5 og/eller multiple lavenergibrudd og/eller SQ3 brudd, vurder dirkete oppstart med teriparatid med senere overgang til bisfosfonat.
 • Denosumab kan vurderes ved nyresvikt, men man bør ta med i betraktning at seponering fører til øket risiko for vertebrale brudd.

 

Varighet av behandling

Behandlingen anbefales inntil 6–12 måneder etter seponering av systemiske glukokortikoider. Behandlingen kan som hovedregel avsluttes hvis T-score i hoften > -2,5 og pasienten ikke har fått osteoporotiske brud. Dersom pasienten hadde osteoporose før oppstart av glukokortikoider kan man følge generelle retningslinjer for behandling av osteoporose.

 

Menn og kvinner < 40 år

 • Det er mangelfull evidens angående oppfølging av GIOP hos personer < 40 år.
 • Vi anbefaler at personer som planlegges behandlet med glukokortikoider ≥7,5 mg prednisolon > 6 måneder tilbys DXA.
 • Behandling med bisfosfonat bør vurderes ved Z-score < -3, tidligere laveenergibrudd, fall i BMD på 10 % i løpet av et år (valg av medikament som over).

Referanser 

 1. Buckley L and Humphrey MB; Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. N Engl J Med 380:14, 1378-1379. 2019. DOI: 10.1056/NEJMcp1800214
 2. Dansk Endokrinologisk Selskab. Glukokortikoid-indusert osteoporose. Lest mars 2022.
 3. Regional medicinsk riktlinje Läkemedel Osteoporos Oktober 2020.
 4. Marcocci C, et al. Comparison of the effectiveness and tolerability of intravenous or oral glucocorticoids associated with orbital radiotherapy in the management of severe Graves’ ophthalmopathy: results of a prospective, single-blind, randomized study. J Clin Endocrinol Metab 86:3562–7. DOI: 10.1210/jcem.86.8.7737