Metode og kunnskapsgrunnlag

17.01.2023Versjon 1.4Forfatter: Hebe Désirée Kvernmo

Representanter fra ulike fagdisipliner i Tverrfaglig håndkirurgisk nettverk i Helse Nord har deltatt i utarbeidelsen av denne prosedyreboka i håndkirurgi og håndterapi. Nettverket består av kirurger og terapeuter som enten har subspesialisert seg i håndkirurgi eller arbeider med håndrelaterte skader og tilstander som en del av sitt virke. Anbefalingen er basert på Green´s Operative Hand Surgery, 8. utgave (2022), som ansees som pensum i håndkirurgi også for EU Hånddiplomeksamen i håndkirurgi, oppdatert litteratur og vår kliniske erfaring. Det har ikke vært uenighet i fagmiljøet og/eller litteraturen om anbefalingene/innholdet i disse prosedyrene.

  • Gå til avsnitt
  • Lukk