Benmargsprøver

28.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mikrobiologisk undersøkelse av benmarg er særlig aktuelt ved mistanke om enkelte sjeldne infeksjoner som Brucella sp., Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, atypiske mykobakterier, dimorfe sopp eller Leishmania sp.

Prøvetakingsutstyr 

Sterilt glass uten tilsetning

 Materiale kan evt sendes i heparinisert/steril sprøyte

Prøvetaking 

Benmargsaspirat sendes i både heparinisert sprøyte og steril sprøyte eller beholder uten tilsetning.

Angi alltid klinisk problemstilling for å sikre adekvat prøvebehandlig og valg av analyse.

 

Ved mistanke om særlig smittsomt agens (for eksempel Brucella) må dette oppgis på laboratoriets rekvisisjon for å hindre smitte av laboratoriets personale.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.