Indikasjon for dialyse

03.10.2021Versjon 1.0Forfatter: Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus

Definisjon 

Dialyse

Ved uttalte symptomer, kliniske og biokjemiske funn (særlig vedvarende hyperkalemi, anuri og overhydrering, samt betydelig acidose) er dialyse (intermitterende eller kontinuerlig) aktuell behandling. Konferer vakthavende nefrolog.