Tidlig mobilisering

21.12.2022Versjon 1.0

Generelt 

Tidlig mobilisering er viktig hos alle pasienter, både for å forebygge komplikasjoner som slimstagnasjon, atelektaser, pneumoni, obstipasjon, decubitus og smerter; men også for å fremme våkenhet og etablere en god døgnrytme.

 

Pasienten skal henvises til fysioterapi i løpet av første døgnet etter skade; og fysioterapi iverksettes allerede på intensivavdelingen.

Pleiepersonell bør samarbeide tett med fysioterapeut slik at mobiliseringstiltak videreføres gjennom hele døgnet.

 

Henvisning; Ny sekundær henvisning, avdeling: FYS-HBE

Referanser 

Corocoran et al 2017; Early rehabilitation in the medical and surgical intensive care units for patients with and without mechanical ventilation; an interprofessional performance improvement project. PMR 9 113-119

 

Fuke R., Fifumi T. et al; Early rehabilitation to prevent postintensive care syndrome in patients with critical illness; a systematic review and meta-analysis

 

Schweickert W.D. et al 2009; Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated critically ill patients; a randomized controlled trial. The Lancet. Vol 373, no 9678, pp 1874-1882

 

Pedro a. et al 2013; Factors associated with timing of initiation of physical therapy in acute lung injury patients. J Crit Care 28(6)