Kontakt oss

19.10.2023Versjon 0.2Forfatter: Heike Eichele, Kristin A.Bakke

Heike Eichele

Lege, MD PhD

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest

Haukeland universitetssykehus

heike.eichele@helse-bergen.no

  • Gå til avsnitt
  • Lukk