Hypoglykemi

20.05.2022Versjon 0.1

Bakgrunn 

 • Hypoglykemi er en bivirkning av diabetesbehandlingen, og er en viktig årsak til overdødelighet ved diabetes hos eldre
 • Symptomer på lett til moderat hypoglykemi (føling) opptrer vanligvis ikke før blodsukkeret er under 4 mmol/L, men følingsterskelen blir høyere ved dårlig regulert diabetes
 • Alvorlig hypoglykemi defineres ofte som episoder med kramper eller bevissthetstap, eller som episoder med blodsukker under 2,8 mmol/L, og bedring etter behandling med glukose intravenøst eller glukagoninjeksjon
 • Alvorlig hypoglykemi opptrer kun ved bruk av insulin, sulfonylurea og glinider (for eksempel glipizid; Mindiab® og repaglinid; NovoNorm® )
 • Evnen til å gjenkjenne hypoglykemi (følingssansen) blir svekket av et vedvarende lavt blodsukker, av hyppige episoder med hypoglykemi og ved nevropati
 • Pasienter med kommunikasjonsvansker og kognitiv svikt vil ofte ikke kunne formidle symptomer på føling

Symptomer 

 • Hos skrøpelige og kognitivt svekkede pasienter, kan forvirring og atferdsendringer være et symptom ved lett til moderat hypoglykemi
 • Se tabell 1

 

Tabell 1. Symptomer ved hypoglykemi

Lett til moderat hypoglykemi Alvorlig hypoglykemi
Konsentrasjonsvansker Talevansker
Blekhet Dobbeltsyn
Skjelving, risting Forvirring
Svetting Sterkt unormal oppførsel
Parestesier i lepper/tung Voldsom oppførsel
Hjertebank Koma
Hodepine Kvalme
Sult/tørste
Forandringer i oppførsel
Angst/uro
Svimmelhet, muskelsvakhet, falltendens

Behandling av lett eller moderat hypoglykemi 

 • Gi sukkerholdig mat/drikke, minimum cirka 10 g sukker, for eksempel honning, 1 glass juice eller sukkerholdig brus/saft, 1–2 glass melk eller, om ikke annet er tilgjengelig: 4-5 sukkerbiter
 • Vent 5–10 minutter, vurder effekt
 • 10 g raske karbohydrater vil holde blodsukkeret oppe i cirka 40 minutter. Gi mellommåltid bestående av karbohydrater, fett og protein, for eksempel en brødskive med margarin og pålegg hvis det er lenge til neste måltid
 • Lette hypoglykemier kan kuperes med en skive og et glass melk/saft

Behandling av alvorlig hypoglykemi 

 • Raskt innsettende bevisstløshet hos en pasient som bruker insulin er hypoglykemi inntil manglende effekt av glukose er vist, eller måling av blodglukose avkrefter mistanken
 • Forsøk med honning eller litt melis løst i vann smurt mellom tennene og kinnet. Finn fram Glukagon (Glucagon®)
 • Gi 1 mg Glukagon im. Dette bør gi en blodglukosestigning på 2,5–3,5 mmol/L, men kan ha dårlig effekt ved leversvikt eller dersom pasienten er underernært. Dersom ingen effekt etter få minutter, gi en dose Glukagon til og ring etter ambulanse. Glukagon kan forårsake kvalme og oppkast. Legg pasienten i sideleie. Den blodsukkerøkende effekten av Glukagon er kortvarig og hypoglykemien kan komme raskt tilbake
 • Gi 10-20 g konsentrert glukose (200-500 mg/ml) iv. hos bevisstløse pasienter. Ambulansepersonell kan eventuelt hjelpe til med dette. Obs. fare for vevsnekrose ved ekstravasal infusjon
 • Suppler med noe karbohydratholdig mat/drikke når pasienten våkner. Må være langsomt virkende karbohydrater for å unngå tilbakefall av hypoglykemi
 • Det er sjelden nødvendig med innleggelse dersom beboeren våkner opp etter hypoglykemiepisoden
 • NB! Lavt blodsukker på grunn av sulfonylurea (for eksempel Mindiab® eller Amaryl®) er ofte svært langvarig og kan trenge tilførsel av glukose over flere døgn. Disse pasientene bør legges inn i sykehus.
 • Ved alle tilfeller av hypoglykemi bør utløsende årsak vurderes og tiltak (som endret behandlingsregime) vurderes. Hos de fleste pasienter i sykehjem bør behandlingsmål og regime tilpasses slik at risiko for moderat og alvorlig hypoglykemi blir minimal.