Analyser

Cytomegalovirus DNA

10.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom
  • Utredning ved nedsatt hørsel hos nyfødte

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativt påvisning av CMV virus DNA.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1 - 5 virkedager.

Akkreditert