Analyser

Cytomegalovirus DNA

07.06.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom
  • Utredning ved nedsatt hørsel hos nyfødte

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativt påvisning av CMV virus DNA.

Svar 

Påvist/ Ikke påvist

Svartid 

1 - 5 virkedager.

Akkreditert